Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
fotoreportaże

Regulamin komentarzy


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na Portalu OX.PL. Umieszczanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu na konto Użytkownika. Posiadanie konta na portalu OX.PL jest bezpłatne.
2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi z zastrzeżeniem ust. 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
2. naruszają prawa osób trzecich;
3. są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne;
4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
5. są reklamą;
6. zawierają linki referencyjne do stron innych niż zawarte na Portalu OX.PL.
4. Administrator ma prawo usunąć wypowiedzi, o których mowa w ust. 3
5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe lub czasowo pozbawieni dostępu do konta na portalu.
6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć dowolne komentarze lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
7. Administrator nie ma obowiązku poinformowania o przyjęciu bądź skasowaniu komentarza.
8. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Na wniosek właściwych organów udostępni wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z pkt. 3
9. Redakcja zwraca się z prośbą o niekomentowanie wpisów obraźliwych, nastawionych na prowokację i pisanych przez osoby, którym brakuje kultury, ogłady, rozsądku itp. Wpisy takie będę usuwane jak najszybciej to możliwe.
10. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
11. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie ox.pl
12. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 27.05.2011